ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας της νέας Υποδιευθύντριας θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2024