ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παρουσίαση του ερευνητικού/παρεμβατικού προγράμματος «Ενίσχυση των μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων(soft skills) μέσα από τον παρεμβατικό ρόλο της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής στο δημοτικό σχολείο»