ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης που προσλήφθηκαν στις 22-02-2023 (Αναφορά ΟΠΣΥΔ - 24-02-2023)