ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μετακινήσεις/Επισκέψεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΓΙΑ ΕΠΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 1. Διαβιβαστικό για Έγκριση Μετακίνησης Εκπαιδευτικών
 2. Αίτηση Σχολικής Μονάδας για Έγκριση Μετακίνησης Εκπαιδευτικών
 3. Πράξη Συλλόγου για Συγκρότηση Παιδαγωγικής Ομάδας Εκπαιδευτικών
 4. Πράξη Συλλόγου για Μετακίνηση Εκπαιδευτικών
 5. Πίνακας Προηγούμενων Μετακινήσεων Εκπαιδευτικών
 6. Δήλωση Αναπλήρωσης Ωρών Εκπαιδευτικών
 7. Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για Εκπαιδευτική Μετακίνηση
 8. Βεβαίωση Πραγματοποίησης Μειοδοτικού Διαγωνισμού

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 1. Διαβιβαστικό για Έγκριση Μετακίνησης Μαθητών & Εκπαιδευτικών
 2. Αίτηση Σχολικής Μονάδας για Έγκριση Μετακίνησης Μαθητών & Εκπαιδευτικών
 3. Πράξη Συλλόγου για Συγκρότηση Παιδαγωγικής Ομάδας Εκπαιδευτικών
 4. Πράξη Συλλόγου για Μετακίνηση Μαθητών & Εκπαιδευτικών
 5. Πίνακας Προηγούμενων Μετακινήσεων Εκπαιδευτικών
 6. Βεβαίωση Εκπλήρωσης Όρων Μετακίνησης Μαθητών
 7. Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για Εκπαιδευτική Μετακίνηση
 8. Βεβαίωση Πραγματοποίησης Μειοδοτικού Διαγωνισμού
 9. Δήλωση Αναπλήρωσης Ωρών Εκπαιδευτικών
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για Μαθητές/τριες
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για Μετακίνηση
Ετικέτες