ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενιαίος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Ανακοίνωση ΠΥΣΠΕ-Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής - 21-02-2023)