ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπ/κών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Δ/ντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Δ/ντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχ. έτος 2024-2025