ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ86 της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών