ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για το MySchool.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κάνουμε στις εξής περιπτώσεις :

  • Όταν μας ζητηθεί με μήνυμα από το ίδιο το myschool – περιοδικά (κάθε 3 μήνες)
  • Όταν επιθυμούμε να αλλάξουμε τον κωδικό από την επιλογή στην οθόνη σύνδεσης

(πριν αλλάξουμε κωδικό προτείνεται χρησιμοποιώντας το ματάκι στα δεξιά του πεδίου “Κωδικός” να επιβεβαιώσουμε ότι γνωρίζουμε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης)


Στην οθόνη που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε στο Όνομα Χρήστη τον 7ψήφιο κωδικό Σχολικής Μονάδας και πατάμε Υποβολή


(ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί το πεδίο μπορεί να μην είναι κενό και να αλλάξουμε εκ παραδρομής τον κωδικό του σχολείου στο ΠΣΔ αντί του κωδικού πρόσβασης στο myschool)Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε στο πεδίο “Κωδικός πρόσβασης (τρέχων) τον παλιό μας κωδικό δηλαδή αυτόν που ίσχυε μέχρι που ζητήθηκε η αλλαγή και πατάμε ξανά Υποβολή


(ΠΡΟΣΟΧΗ ελέγχουμε πάντα τη γλώσσα εισαγωγής (ΕΛ-ENG) και τα κεφαλαία (Caps Lock) όταν πληκτρολογούμε κωδικούς οι οποίοι δεν εμφανίζονται κατά την πληκτρολόγηση, ενδεχομένως είναι καλύτερα να τους γράφουμε σε ένα κειμενογράφο και να τους μεταφέρουμε εδώ με αντιγραφή – επικόλληση)Τέλος στην τελευταία οθόνη, πληκτρολογούμε το νέο κωδικό (2 φορές) με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στο μπλε πλαίσιο στα αριστερά της οθόνης και το περιεχόμενο των δύο πλαισίων να ταυτίζεται και πατάμε ΜεταβολήΕμφανίζεται μήνυμα επιτυχημένης αλλαγής κωδικού πρόσβασης :Σε περίπτωση προβλήματος με την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (αν δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία και δεν μπορούμε πλέον να συνδεθούμε ούτε με τον παλιό ούτε με το νέο κωδικό) θα πρέπει να προβούμε σε Ανάκτηση κωδικού μέσω διαδικασίας που περιγράφεται στον επόμενο οδηγό.