ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ - 20-04-2023)