ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης μετά από επαναπροκήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Προϊσταμένων θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης από την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023