ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τμήματα (δημιουργία) Γενικής Παιδείας / κατανομή μαθητών

Τα τμήματα της σχολικής μονάδας τα βλέπουμε στο μενού ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο τμήμα, κάνουμε κλικ στο πράσινο εικονίδιο με το πρόσημο +