ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλλουν ιδιοχείρως έγγραφη ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων εντός τριών (3)εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Δευτέρα 16-10-2023 έως Τετάρτη 18-10-2023 και ώρα 15.00, στο ΠΥΣΠΕ - γραφείο 4

ΠΥΣΠΕ Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής