ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ μετά από συμπληρωματικές αποσπάσεις - 01-09-2023