ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο για το 2022-2023 (Οδηγός)

Νηπιαγωγεία

Στα νηπιαγωγεία σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Ολοήμερα οι μαθητές θα μπορούν να αποχωρούν τις εξής ώρες:

  • 13:00
  • 16:00
  • 17:30

Όσα σχολεία ακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμά σπουδών και έχουν μαθητές που αποχωρούν στις 17:30, θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο/α τμήμα/τα για την επιπρόσθετη ζώνη 16:00 – 17:30 με τομέα σπουδών «Επέκτασης Ολοήμερου (16:00 – 17:30) Νηπιαγωγείου».

……..

Δημοτικά

Στα Δημοτικά σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Ολοήμερα οι μαθητές θα μπορούν να αποχωρούν τις εξής ώρες:

  • 13:15
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:30

Όσα σχολεία ακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμά σπουδών και έχουν μαθητές που αποχωρούν στις 17:30, θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο/α τμήμα/τα για την επιπρόσθετη ζώνη 16:00 – 17:30 επιλέγοντας «Ζώνη Σχολικών Μαθητικών Ομίλων».

….