ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (ΠΔΕ) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία & τα Πειραματικά Σχολεία κατά το σχ. έτος 2023-24 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα