ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κών ΠΕ, ΔΕ & ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και εκπ/κών ΠΕ κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά σχολεία της ΔΕ για το σχ. έτος 2023-24