ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης «Πράσινες Γειτονιές» της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης