ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αντιγραφή τμημάτων από προηγούμενη σχολική χρονιά

Στο ΠΣ myschool προσφέρεται η λειτουργικότητα της αντιγραφής τμημάτων από το προηγούμενο σχολικό έτος στο νέο (τρέχον) σχολικό έτος.