ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης που προσλήφθηκαν στις 15-03-2024 (Αναφορά ΟΠΣΥΔ - 20-03-2024)