ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ60 που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ