ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έναρξη σχολικού έτους

Διαδικασία ανάθεσης μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης

Νήπια ‐‐> Α’ Δημοτικού, ΣΤ’ τάξη ‐‐> Α’ Γυμνασίου:

Από το τρέχον σχολικό έτος (2022‐2023)
Μαθητές > εγγραφές μαθητών > ανάθεση μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης
(Αυτή τη στιγμή είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα, θα ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο με το άνοιγμα του επόμενου σχολικού έτους στο Myschool).

Επιλέγετε τους μαθητές που θα πάνε σε σχολείο επόμενης βαθμίδας, κάτω γράφει στις οδηγίες “Επιλέξτε σχολείο επόμενης βαθμίδας στο οποίο θα εγγράψετε τους επιλεγμένους μαθητές και πατήστε το κουμπί Ανάθεση.
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 4 χαρακτήρες ώστε να ενημερωθεί το πεδίο με τις διαθέσιμες Σχ. Μονάδες”. Με αυτό τον τρόπο θα σταλούν οι ηλεκτρονικές καρτέλες των μαθητών στο σχολείο που θα επιλέξετε.
Αυτό θα πρέπει να γίνει χωριστά για κάθε σχολείο προορισμού. Αν κάνατε λάθος, με την ίδια διαδικασία γίνεται η ακύρωση ανάθεσης.
Φυσικά, πάντα υπάρχει και η δυνατότητα ένας Δ/ντης Δημοτικού ή Γυμνασίου να βρει με αναζήτηση τα νήπια που πηγαίνουν Α΄ Δημοτικού ή τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που πηγαίνουν γυμνάσιο αντίστοιχα.


Διαδικασία αποδοχής μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης

Για τα Δημοτικά που πρέπει να “τραβήξουν” τις καρτέλες των μαθητών από τα Νηπιαγωγεία:
Από το επόμενο σχολικό έτος (2023‐2024)
Μαθητές > εγγραφές μαθητών > αποδοχή μαθητών από προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης

Επιλέγουμε σχολική μονάδα προέλευσης (φυσικά θα πρέπει το σχολείο προέλευσης να έχει υλοποιήσει το προηγούμενο βήμα), επιλέγουμε τις τάξεις με τους μαθητές (συνήθως είναι οι μικτές τάξεις εγγραφής ΠΡΟΝΗΠΙΑ‐ΝΗΠΙΑ), επιλέγουμε τους μαθητές, βάζουμε τον αριθμό βιβλίο μητρώου (ίσως να είναι προσυμπληρωμένο το βιβλίο 2020 για την επόμενη δεκαετία) και τον αριθμό μητρώου για κάθε μαθητή, πατάμε “αποδοχή” και οκ. Στο νέο βιβλίο μητρώου 2020 καταχωρούμε μόνο τις νέες εγγραφές μαθητών και το βιβλίο ξεκινάει από τον αριθμό μητρώου 1 (ένα).


Λειτουργία Μαζικής Ανανέωσης Εγγραφών από προηγούμενες τάξεις

Προνήπια ‐‐> Νήπια, Α‐‐> Β, Β ‐‐> Γ κλπ.
Από το επόμενο σχολικό έτος (2023‐2024)
Μαθητές > εγγραφές μαθητών > μαζική ανανέωση εγγραφών

Επιλέγουμε σε κάθε σειρά («από τάξη» ‐ «στην τάξη») τους μαθητές που θα μεταφέρουμε στην επόμενη σχολική χρονιά. Αν δεν εμφανίζεται κάποιος μαθητής τότε πιθανόν να έχει ακυρωθεί η «τελική επίδοση» λόγω εισαγωγής απουσίας ή τροποποίησης βαθμολογίας (φυσικά αυτό αναφέρεται μόνο στα Δημοτικά).


Λειτουργία νέας εγγραφής (ή για μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη)

Από το επόμενο σχολικό έτος (2023‐2024)
Μαθητές > εγγραφές μαθητών > νέες εγγραφές

Πλέον επιλέγουμε αυτή τη διαδικασία για μαθητές που προέρχονται π.χ. από το εξωτερικό ή από ιδιωτικό σχολείο που δεν χρησιμοποιεί το Myschool ή για μαθητές που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω του συστήματος gov.gr (α’ περίπτωση).Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται και για μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη (β’ περίπτωση). Συμπληρώνουμε τα κριτήρια αναζήτησης και στην α’ περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει βρεθεί ο μαθητής, ενώ στη β’ περίπτωση θα πρέπει να έχει βρεθεί ο μαθητής στην προηγούμενη σχολική χρονιά. Πατάμε αποθήκευση και το σύστημα κοκκινίζει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, τα συμπληρώνουμε και πατάμε εκ νέου αποθήκευση. Για τα Νηπιαγωγεία κρίνεται απαραίτητο η τάξη εγγραφής (τόσο στη δημιουργία τμημάτων όσο και στην εισαγωγή μαθητών) να είναι η μικτή τάξη «ΠΡΟΝΗΠΙΑ‐ΝΗΠΙΑ». Ο τύπος τάξης «ΝΗΠΙΑ», «ΠΡΟΝΗΠΙΑ» αναφέρεται στην ηλικία των μαθητών.

Σημείωση για Δημόσια Νηπιαγωγεία: η μετάπτωση των δεδομένων των μαθητών που έκαναν εγγραφή μέσω του gov.gr για φοίτηση ως προνήπια θα γίνει από το σύστημα εντός του καλοκαιριού. Θα εμφανιστούν οι καρτέλες των μαθητών στο σχολικό έτος 2023‐2024 με αριθμό μητρώου μηδέν και εσείς θα τους δώσετε τον νέο αριθμό μητρώου, θα δηλώσετε το βιβλίο μητρώου 2020, την μικτή τάξη εγγραφής Προνήπια‐Νήπια και τον σωστό τύπο τάξης.


Λειτουργία Μετεγγραφής

Από το επόμενο σχολικό έτος (2023‐2024)
Μαθητές > εγγραφές μαθητών > αίτηση μετεγγραφής

Εφόσον η φοίτηση αφορά στο επόμενο σχολικό έτος όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στο επόμενο σχολικό έτος (2023‐2024). Αν τυχόν υλοποιήσατε αίτηση μετεγγραφής στο 2022‐2023 και ο μαθητής δεν φοίτησε ποτέ στο εν λόγω έτος στο σχολείο υποδοχής, τότε το σχολείο προέλευσης θα πρέπει να ακυρώσει το αίτημα μετεγγραφής. Η σωστή ενέργεια από το σχολείο προέλευσης είναι να γίνει ανανέωση εγγραφής στο επόμενο σχολικό έτος (π.χ. προνήπιο το 2022‐2023 που θα φοιτήσει ως νήπιο το 2023‐2024) και από το επόμενο σχολικό έτος να γίνει η μετεγγραφή προς άλλη σχολική μονάδα.