ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κάλαντα στη Διεύθυνση απο το 13ο ΔΣ. Σταυρούπολης και δώρο ευχετήριες κάρτες για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου