ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

MySchool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Εγκύκλιος 149084/ΓΔ4/8-9-2017

Εγχειρίδιο χρήσης Myschool (25-02-2022)

*Πηγή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ετικέτες