ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

 

ΕΝΤΥΠΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου/Συζύγου (σε μορφή .pdf εδώ...     σε μορφή .doc εδώ...)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού που θέτει ο Ν. 1566/1985 και ο Ν.3528/2007 (σε μορφή .doc εδώ...)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΥΣΠΕ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ